PATRON MEMBERS

PATRON MEMBERS

S.No. Members Name
1 Dr. Samar Bdr. Malla
2 Prayag Raj Sing Suwal
3 Dr. Khagendra Bdr. Shrestha
4 Damodar Narayan Suwal
5 Raj Krishna Shrestha
6 Satya Narayan Rajbhandari
7 Basu Dev Pradhan
8 Madan Mohan Shrestha
9 Lt. Col. Durga Man Maharjan
10 Deepak H. Bajracharya
11 Ravi Charan Shrestha
12 Narendra Lal Shrestha
13 Jay Krishna Shrestha
14 Shant Kumar Shrestha
15 Dhurba Bikram Shah
16 Jeevan Raj Shrestha
17 Maheshwor Mulmi
18 Yogamber Suwal
19 Basant Narshing Joshi

LIFE MEMBERS

LIFE MEMBERS

S.No. Members Name
1 Gautam Malakar
2 Capt. Keshav K. Shrestha
3 Satya Narayan Dangol
4 Dharma Krishna Manandhar
5 Sunder Narsingh Joshi
6 Dinesh Man Suwal
7 Dhurba Tuladhar
8 Nirmal Rajbhandari
9 Satish Krishna Shrestha
10 Pradish Shrestha
11 Debendra Suwal
12 Shailendra Dhakwa
13 Narendra Man Shrestha
14 Diken Suwal
15 Arun Prakash Pradhan
16 Jayant Sthapit
17 Binaya Bikram Shah
18 Prachandra Karanjit
19 Yogendra Man Shrestha
20 Babin Pradhan
21 Amar Shrestha
22 Amir Shrestha
23 Ganendra Amatya
24 Sri Niwas Rana
25 Sudarshan Shrestha
26 Satish Pandey
27 Prakash Vaidya
28 Amir Dangol
29 Sarbagya Manandhar
30 Surendra Shrestha
31 Rajendra Shakya
32 Subarna N. Joshi
33 Rabindra D. Joshi
34 Anuj Singh Pradhan
35 Rabin L. Shrestha
36 Nabin B. Shakya
37 Pradip Raj Bhandari
38 Kishor Bhattarai
39 Hari Om Shrestha
40 Sankar Gautam
41 Aman Pradhan
42 Keshab D. Joshi
43 Deepak D. Joshi
44 Deepak Khadgi
45 Sundar Thapa
46 Deependra Nemkul
47 Hari Ram Malakar
48 Rajesh Shahi
49 Ropendra Nemkul

 

GENERAL MEMBERS

GENERAL MEMBERS

S.No. Members Name
1 Mahendra Malla
2 Damoder Ranjit
3 Nabin Suwal
4 Birat Krishna Shrestha
5 Raju KC
6 Rajesh Charan Shrestha
7 Prajwol Kanta Mainali
8 Tara Kumar Subba
9 Bhim Thapa
10 Sunil Joshi
11 Kiran Rana
12 Gyan Man Shakya
13 Bhanu Bajracharya
14 Murari KC
15 Bansidhar Paudel
16 Rajesh Tiwari
17 Shambu Karki
18 Umesh Dhoj Joshi
19 Prabesh Man Shrestha
20 Shree Ram Ranjitkar
21 Madan Krishna Shrestha
22 Niraj Basnet
23 Nagendra Lal Amatya
24 Satish Sthapit
25 Kendra Man Dangol