'A' Division Official

Our 'A' Division Team

All
Midfielder
Striker
Defender
Goalkeeper
10

Jordan Jr. Ndemba Owona

4

Saroj Tamang

12

Nabin Gurung

22

Pujan Hona

18

Andre Thierry BiyikBiyik

3

Bikram Dhimal

Kritish Ratna Chhunju

20

Sanjip Shrestha

Kashim Rai

14

Darshan Gurung

1

Ajit Prajapati

2

Sanam Sodemba Limbu

11

Tapan Karki

16

Man Kumar Rai

7

Prakash Budathoki

8

Arik Bista

9

Rajesh Pariyar

28

Jr. Onguene Nkengue

15

Ashok Thapa Magar

23

Sujan Sharma Dhital

19

Anil Dhami

6

Sakal Regmi

Rujit Pudasaini