'A' Division Official

Our 'A' Division Team

All
Defender
Midfielder
Striker
Goalkeeper
6

Sakal Regmi

10

Jordan Jr. Ndemba Owona

15

Ashok Thapa Magar

20

Sanjip Shrestha

12

Nabin Gurung

23

Sujan Sharma Dhital

22

Pujan Hona

Kritish Ratna Chhunju

Rujit Pudasaini

1

Ajit Prajapati

16

Man Kumar Rai

28

Jr. Onguene Nkengue

18

Andre Thierry BiyikBiyik

3

Bikram Dhimal

4

Saroj Tamang

14

Darshan Gurung

9

Rajesh Pariyar

8

Arik Bista

Kashim Rai

19

Anil Dhami

2

Sanam Sodemba Limbu

7

Prakash Budathoki

11

Tapan Karki